Прикметник у таблицях та схемах 1 4 класи

прикметник у таблицях та схемах 1 4 класи
Від іменників 1-ої відміни — назв людей — присвійні прикметники творяться за допомогою суфікса -ин, причому кінцеві приголосні твірної основи [г], [к], [х] чергуються з [ж], [ч], [ш]: сестра — сестр-ин, баба — баб-ин, Ольга — Ольж-ин, тітка — тітч-ин, Солоха — Солош-ин. Мета: Збагачувати словник учнів образними прикметниками, вправляти в правописі закінчень прикметників в множині. Крім того, рекомендується закріплювати усвідомлення школярем наявних у нього досягнень і успіхів.


Вилучили з програмових вимог письмо на дошці. 3 клас 1.Мовленнєва змістова лінія. Проте виконання тієї чи іншої діяльності забезпечують потреби, інтереси, цілі, прагнення, наміри, що є в людині. Така діяльність сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів, оскільки вона програмує потрібні умови і оперування необхідними механізмами формування пізнавальної діяльності. Часті ж переключення інтересу можуть несприятливо вплинути як на украплення інтересу до навчання, так і на процес формування особистості учня. Яку картину ви собі уявили, слухаючи пісню ? Які слова допомогли змалювати красу берізки? Але якщо власна діяльність учня не буде опиратися на його «внутрішнє середовище», а лише на стимули вчителя, інтерес в своєму розвитку і формуванні буде коливатися під впливом різних ситуацій, а при відсутності спеціальних стимулів ззовні може зникнути.

Одні мотиви і цілі сильніші від інших і виникають частіше; інші слабші і виникають рідше. Вправи на визначення відмінка прикметників у реченні за відмінком іменника Урок 59. Тема. Вигуки: Oh! Ah! Wow! OK! 2 клас Дієслово: to be.

Похожие записи: