Ka2142 схема включения


The call is open till 05 November 2015. Application form + declaration + full paper: 05 November 2015. Lucrările evenimentului dat, vor începe pe data 30 octombrie 2015, ora 12.30, sala 316, str. Submitted papers will be assessed based on their novelty, technical quality, potential impact, and clarity of writing. Materialele sunt adresate atît cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, sectoarelor guvernamentale, nonguvernamentale, cît şi tuturor celor interesaţi de tematica respectivă.

Похожие записи: