Схема очищення стічних вод

схема очищення стічних вод
При цьому активний мул, який накопичується у завантаженні фільтру, не втрачує своєї біохімічної активності. Води після поливання вулиць і зелених насаджень по складу забруднень близькі до атмосферного й тому віддаляються разом сними. У цей час від населених пунктів і промислових підприємств доводиться відводити суміш побутових і виробничих, а іноді й дощових вод. Забруднення по своєму походженню можуть бути органічні й мінеральні. Вони надходять на очищення періодично — один раз за зміну. Найбільш ефективними є методи окиснення ціанідів «активним хлором», озоном, йонообмінне очищення, електрохімічне анодне окиснення з отриманням катодного металу.


Механічне очищення стічних вод застосовують для видалення суспендованих домішок і частково колоїдів. Речовини більше легені, чим вода (жири, масла, нафта, смоли), спливають на поверхню і їх відокремлюють від стічної рідини. На деяких станціях перед відстійниками влаштовують спеціальні спорудження – реаератори, у яких стічні води короткочасно аерируют, щоб підвищити ефект посвітління у відстійниках. Сучасні фізико-хімічні методи можуть забезпечити глибоке очищення стічних вод. Їх використання дозволяє суттєво інтенсифікувати механічне очищення або замінити біохімічне.

Після аеротенків мулова суміш надходить на вторинні відстійники, де відбувається відділення очищеної рідини від активного мулу, протягом 1,5 години. Оскільки катіони міді, нікелю, цинку, свинцю, кобальту, кадмію та інших металів можуть знаходитися тільки у кислих стічних водах, усі вказані елементи можна виділити зі стічних вод за допомогою вапна. Осади, утворені після оброблення рідких відходів молокозаводу, спрямовують у накопичувальний збірник, звідки подають для перероблення у кормові продукти. Тому необхідно розробити поєднану систему очищення стічних вод молокопереробного підприємства, що включає локальне попереднє оброблення висококонцентрованих розчинів та подальше очищення їх з низькоконцентрованими стічними водами в централізованих системах безперервної дії.

Похожие записи: